JETI model, s. r. o.

MT-125 EX

  • Cena s DPH / ks 1 210,00 Kč
  • Cena bez DPH / ks 1 000,00 Kč
  • K ceně bude připočten recyklační poplatek 1 Kč/ks.
  • kód: JEX-MT-125
  • dostupnost: Skladem

Systém Duplex využívá pro komunikaci pásmo 2,4GHz, které umožňuje přenášet data nejen do modelu k jeho řízení, ale i zpět do vysílače. Telemetrická data získaná za provozu se přenáší v reálném čase a aktuální stav měřených veličin je možné zobrazovat na LCD JETIBOXu nebo na vysílačích řady DC/DS.  

Senzory MT 125 EX jsou určeny k měření teploty zařízení, jako jsou motory, regulátory, akumulátory a další vybavení v modelu.  K zobrazení naměřených hodnot se využívá terminál JETIBOX s možností bezdrátového přenosu informací systémem DUPLEX 2,4GHz.


Systém Duplex využívá pro komunikaci pásmo 2,4GHz, které umožňuje přenášet data nejen do modelu k jeho řízení, ale i zpět do vysílače. Telemetrická data získaná za provozu se přenáší v reálném čase a aktuální stav měřených veličin je možné zobrazovat na LCD JETIBOXu. Jednotka MT zaznamenává minimální a maximální teplotu jednotlivých čidel a zobrazuje jejich aktuální hodnotu.
K nastavení parametrů a zobrazování naměřených hodnot slouží terminál JETIBOX.
Zařízení MT 125 EX se skládá ze dvou částí. První je samotný modul MT, který slouží ke sběru dat z čidel teploty a lze ho připojit k JETIBOXU, přijímači, nebo Expanderu systému DUPLEX. Samotné měření teploty provádí čidla připojená k modulu MT. Dbejte na to, aby teplota modulu MT ani čidla nepřesáhla udávané parametry, viz. tabulka technických parametrů. 
Modul MT 125 EX umožňuje nastavit zvukovou signalizaci pro jednotlivá čidla. Tento alarm můžete nastavit jako upozornění na překroční teploty nebo ochlazení pod nastavenou mez. Zvukovou signalizaci generuje vysílací modul DUPLEX Tx prostřednictvím zabudované sirénky. Jednotlivé alarmy jsou od sebe, pro lepší rozpoznání, odlišeny a je jim přiděleno písmeno z morseovy abecedy. Zvuková signalizace překročení parametrů se generuje i v případě, když není připojen JETIBOX. Pokud máte připojen JETIBOX, vypíše se na jeho LCD jaký parametr byl překročen. V případě překročení více parametrů dochází k střídání alarmů i výpisů na LCD JETIBOXU.

 

 

 

Hmotnost [g] 10
Rozměry [mm] 19 x 14 x 4
Rozsah pracovních teplot [°C] -10 až 85
Napájecí napětí [V] 3,5 až 8,4
Průměrný proud [mA] 7
Počet teplotních čidel 2
Rozsah měřené teploty [°C] -55 až 85
Přesnost měření [%] 0,5

Manuál pro MT-125/300 - Česky

MT CZ.pdf

Manuál pro MT-125/300 - Německy

MT DE EX.pdf

Manuál pro MT-125/300 - Anglicky

MT EN EX.pdf
}