JETI model, s. r. o.

MUI-200 EX

  • Cena s DPH / ks 1 720,00 Kč
  • Cena bez DPH / ks 1 421,49 Kč
  • K ceně bude připočten recyklační poplatek 1 Kč/ks.
  • kód: JEX-MUI-200
  • dostupnost: Skladem

Systém Duplex využívá pro komunikaci pásmo 2,4GHz, které umožňuje přenášet data nejen do modelu k jeho řízení, ale i zpět do vysílače. Telemetrická data získaná za provozu se přenáší v reálném čase a aktuální stav měřených veličin je možné zobrazovat na LCD JETIBOXu nebo na vysílačích řady DC/DS.  

Senzory MUI EX jsou určeny k měření napětí, proudu a vyčerpané kapacity připojeného akumulátoru v modelu. K zobrazení naměřených hodnot se využívá terminálu JETIBOX a k bezdrátovému přenosu informací systém DUPLEX 2,4GHz.

Systém Duplex využívá pro komunikaci pásmo 2,4GHz, které umožňuje přenášet data nejen do modelu k jeho řízení, ale i zpět do vysílače. Telemetrická data získaná za provozu se přenáší v reálném čase a aktuální stav měřených veličin je možné zobrazovat na LCD JETIBOXu. Telemetrické senzory MUI umožňují měřit napětí a proudy ve vašem modelu a tyto informace přenášet pomocí systému DUPLEX (přijímače a vysílačové moduly). Díky přesnému měření proudu umožňují tyto senzory sledovat vyčerpanou kapacitu z měřeného akumulátoru. Jednotka MUI zaznamenává dobu průchodu proudu, jeho průměrnou a maximální hodnotu. Dále nabízí přesné měření napětí a záznam minimální a maximální hodnoty.


K nastavení parametrů a zobrazování naměřených hodnot slouží terminál JETIBOX.


Senzory MUI umožňují nastavit zvukovou signalizaci překročení nastaveného parametru. Tento alarm můžete nastavit pro měření maximálního proudu, minimálního napětí a maximální vyčerpané kapacity. Zvukovou signalizaci generuje vysílačový modul prostřednictvím zabudované sirénky. Jednotlivé alarmy jsou od sebe, pro lepší rozpoznání odlišeny a je jim přiděleno písmeno z morseovy abecedy. Zvuková signalizace překročení parametrů se generuje i v případě, když není připojen JETIBOX. Pokud máte připojen JETIBOX, vypíše se na jeho LCD jaký parametr byl překročen. V případě překročení více parametrů dochází k střídání alarmů i výpisů na LCD.

 

 

 

Hmotnost [g] 25
Rozměry [mm] 29 x 19 x 11
Rozsah pracovních teplot [°C] -10 až 85
Napájecí napětí [V] 5 až 8,4
Průměrný proud [mA] 24
Rozsah měřeného napětí [V] 0 až 60
Rozsah měřeného proudu [A] 0 až 200
Přesnost měření napětí [%] 0,1
Přesnost měření proudu [%] 1

Manuál pro MUI - Česky

MUI CZ.pdf

Manuál pro MUI - Německy

MUI DE.pdf

Manuál pro MUI - Anglicky

MUI EN.pdf
}